the icon group ลงทุนครั้งเดียวไม่ต้องสต๊อกตลอดชีวิต

the icon group ลงทุนครั้งเดียวไม่ต้องสต๊อกตลอดชีวิตthe icon group จำหน่ายสินค้าออนไลน์ และโรงเรียนสอนทำธุรกิจออนไลน์ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งถึงสองปีซ้อน และมียอดขายเติบโตขึ้นเรื่อยๆ สินค้าของ the icon group อยู่ในหมวดสุขภาพ ความงาม อาหารเสริม มีสินค้าคุณภาพระดับโลกโดยเป็นสินค้านวัตกรรมต่อยอด ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ชนะการประกวด Seoul International Invention Fair 2020 (SIIF 2020) ที่ประเทศเกาหลี เป็นสินค้าลิขสิทธิ์เฉพาะตัวที่มีความโดดเด่น แตกต่างจากสินค้าในท้องตลาดทั่วไป ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

the icon group มีระบบการจัดการของตัวแทนจำหน่าย รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องการทำธุรกิจออนไลน์ที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงทำให้ the icon group เติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด the icon group สินค้าดี ราคาดี และการตลาดดี ด้วยหลักการนี้บริษัทจึงใส่ใจเริ่มตั้งแต่ตัวสินค้าที่มีคุณภาพ มีสินค้าที่ได้รับรางวัลในระดับนาๆชาติและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ the icon group จำหน่ายแก่ผู้บริโภคในราคาที่สมเหตุสมผล ตัดสินใจซื้อได้ง่าย

the icon group ทำการตลาดที่คลอบคลุมผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังมีระบบเว็บไซต์ส่วนตัวให้ตัวแทนเป็นช่องทางการสั่งซื้อสินค้า มีระบบ Dropship Fulfillment ทำให้ตัวแทนไม่จำเป็นต้องสต๊อกสินค้า เมื่อมีการสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบเว็บไซต์เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทันที