Category: อุปกรณ์ไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ไฟฟ้ามีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีหน้าที่และการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้คร่าวๆ ดังนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในบ้าน เต้ารับและเต้าเสียบ:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า สวิตช์ไฟ:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเปิดปิดไฟ หลอดไฟ:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ให้แสงสว่าง พัดลม:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างลมเย็น เครื่องปรับอากาศ:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิในห้อง ตู้เย็น:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มให้เย็น เครื่องซักผ้า:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ซักผ้า เครื่องอบผ้า:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อบผ้า ไมโครเวฟ:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหาร เตาไฟฟ้า:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหาร โทรทัศน์:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูภาพและฟังเสียง เครื่องเสียง:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฟังเพลง คอมพิวเตอร์:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานหรือเล่นเกม โทรศัพท์มือถือ:เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารและใช้งานอินเทอร์เน็ต