Category: อบรม ไคเซ็น

อบรม ไคเซ็น เป็นหนึ่งในหลักแนวคิด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรม ไคเซ็น เป็นหนึ่งในหลักแนวคิด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการปรับปรุงเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เรื่องเล็กๆ ที่ทำได้ง่ายๆ เห็นผลชัดเจน และสามารถลงมือทำได้เลย และผลการกระทำส่งผลต่อการพัฒนางานและองค์กรที่ยิ่งใหญ่ … หลักการง่ายๆ คือ ลด เลิก และเปลี่ยน และเริ่มจาก ทำง่าย ได้ผล ทำได้เลย ใคร ที่เหมาะทำไคเซ็น ? ไคเซ็น เหมาะกับผู้ที่ทำงานทุกคน เป็นคนที่ต้องการแก้ปัญหาในงานของตนเองที่ปฏิบัติอยู่ทุกวัน หรือต้องการปรับปรุงให้กระบวนการทำงานทำได้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น (ไม่ใช่มักง่าย) คนที่เชี่ยวชาญและรู้ปัญหา รู้จุดต้องการพัฒนางาน ดีที่สุด คือ คนที่ทำงานนั้นอยู่ทุกวัน เพียงต้องเริ่มมอง เริ่มคิด และอาจต้องมองในมุมมองใหม่ เพื่อเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น ถ้าคุณอยากจะเริ่มทำ Kaizen ขั้นตอนแรก คุณควรจะเริ่มง่ายอย่างการทำความรู้จัก และลองทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ ด้วย.. Kaizen Step 1 : KAIZEN CI เริ่มต้นรู้จักเนื้อหา แนวคิด และการทำไคเซ็น เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐาน…

Read the full article