Category: รับผลิตเมคอัพ

รับผลิตเมคอัพกับสมุนไพร 2 แสนกว่าชนิดคือวิธีสร้างแบรนด์

รับผลิตเมคอัพกับสมุนไพร 2 แสนกว่าชนิดคือวิธีสร้างแบรนด์ ทั้งนี้เมื่อเจาะไปที่นวัตกรรม การนำสมุนไพรไทยที่มีกว่า 2 แสนชนิดมาประยุกต์ใช้กับการสร้างผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ไทย กับอินเทอร์แบรนด์อื่นๆ ได้ เพราะสมุนไพรเหล่านี้สามารถหาได้จากที่ประเทศไทยที่เดียว แต่ด้วยองค์ความรู้ของผู้ผลิต โดยเฉพาะกลุ่ม SME ยังมีไม่มากพอ ทำให้การนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้สกัดสารที่อยู่ในสมุนไพร เพียงแต่นำสมุนไพรเหล่านั้นมาใส่ไปดื้อๆ แทนที่สารเหล่านั้นจะออกฤทธฺิ์ กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้นการที่ภาครัฐเข้ามาให้องค์ความรู้ และสนับสนุนเรื่องนี้ก็จำเป็น และยิ่งส่งเสริมให้แบรนด์เครื่องสำอางไทยโตไปพร้อมกระแส Organic ด้วย นวัตกรรมเป็นเครื่องสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และช่วยติดอาวุธสินค้าให้แข่งขันได้ในระดับโลก ดังนั้นการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการทั้งหน้าใหม่หน้าเก่า ก็น่าจะมีส่วนให้มูลค่าตลาดของแบรนด์เครื่องสำอางไทยเริ่มใกล้เคียงกับแบรนด์นำเข้า โดยตัวอย่างที่ดีที่สุดคือ Clusion ที่บริษัทเครื่องสำอางเกาหลีใต้นำครีมกันแดด, BB, ครีมบำรุง และอื่นๆ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาใช้หลายผลิตภัณฑ์