Category: รับซ่อมปั๊มลม

การติดตั้งท่อลมสำหรับรับซ่อมปั๊มลมในโรงงานอุสาหกรรม

รับซ่อมปั๊มลม การติดตั้งท่อลมอัดสำหรับใช้งานกับเครื่องอัดลมเป็นสิ่งที่ผู้ติดตั้งควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้ เครื่องปั๊มลม สามารถส่งลมจากระบบท่อลมอัด ไปยังอุปกรณ์ต่างๆโดยปราศจากสิ่งสกปรกเจือปน เช่น ความชื้น หรือน้ำมัน เป็นต้น ทำให้ลมทีได้มีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน สำหรับคำแนะการติดตั้งท่อลมในโรงงานอุสาหกรรมดังนี้ คำแนะนำการติดตั้งท่อทางด้านดูดของเครื่องปั๊มลม 1. ควรติดตั้งเครื่องกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง รับซ่อมปั๊มลม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองก่อนที่อากาศจะถูกดูดเข้าไปยังเครื่องปั๊มลม และเครื่องกรองอากาศนี้ควรติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถถอดได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา ทำความสะอาด อีกทั้งควรติดตั้งเครื่องกรองอากาศในตำแหน่งที่ใกล้กับเครื่องปั๊มลมให้มากที่สุด ถ้าหากเครื่องปั๊มลม ใช้พวกตัวกรองดักเสียงด้วย รับซ่อมปั๊มลม ควรติดตั้งเครื่องกรองอากาศก่อนตัวกรองดักเสียง รับซ่อมปั๊มลม เพื่อช่วยลดควมสั่นสะเทือนต่างๆที่จะเกิดขึ้น 2. ปากท่อดูดอากาศควรตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่มีสิ่งสกปรกหรือที่มีฝุ่นเยอะเช่น บริเวรที่มีการจราจรหนาแน่น หรือ บริเวณปากปล่องไฟที่ีมีควันหรือมีฝุ่นมากๆ เป็นต้น และถ้าเป็นไปได้ควรตั้งปากท่อดูดอากาศในบริเวณที่มีอากาศเย็นให้มากที่สุด เช่นบริเวณร่มเงาของอาคาร เพราะถ้าอากาศมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกๆ 4 องศา จะทำให้ค่าพลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศปริมาณเดียวกันสูงขึ้น 1% 3. ท่อทางด้านดูดอากาศ ควรจะมีขนาดใหญ่พอเพื่อที่จะลดการสูญเสียพลังงาน เพราะถ้ามีความดันอากาศสูงขึ้นประมาณ 25มิลลิบาร์ (ความดันประมาณน้ำ 10นิ้ว) ที่ท่อทางด้านดูดอากาศจะลดประสิทธิภาพการดูดอากาศลง 2% 4. ท่อทางด้านดูดอากาศควรจะเป็นท่อเหล็กชุปสังกะสี และควรจะมีขนาดสั้นเท่าที่จะสั้นได้เพื่อป้องกันการกลั่นตัวของไอน้ำที่แฝงอยู่ในอากาศที่ีเครื่องปั๊มลมดูดเข้ามา และยังช่วยลดค่าความดันให้เหลือน้อยลง 5. ตัวยึดท่อควรออกแบบให้ทนทานต่อการสั่นสะเทือน 6.…

Read the full article