Category: รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ประเภทใหญ่ๆ แบ่งตามเชื้อเพลิง

รถโฟล์คลิฟท์เองก็เหมือนกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีหลายประเภท หลายรูปแบบ ซึ่งการจะเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์ สักคันหนึ่งท่านควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อให้สามารถทำงานประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รถโฟล์คลิฟท์ประเภทใหญ่ๆ แบ่งตามเชื้อเพลิง ได้แก่ รถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน รถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ทั้งสองประเภท มีข้อแตกต่างกันบางประการ ที่ท่านควรทราบ เพื่อให้ท่านได้รถโฟล์คลิฟท์ ที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด เราจึงได้รวบรวมเนื้อหาเบื้องต้นมาให้ท่านพิจารณา ดังนี้ รถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน แบ่งย่อยเป็นรถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Forklift) และรถโฟล์คคลิฟท์เครื่องยนต์เบนซิน(Benzene Forklift) รถโฟล์คลิฟท์กลุ่มนี้นั้น เหมาะกับงานภายนอก หรือ บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง, โรงสีข้าว, ลานผลผลิตทางการเกษตร เพราะ มีความทนต่อสภาพอากาศกลางแจ้ง สามารถกันน้ำได้ ทนทาน ทำงานได้นาน รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ นิยมใช้งานใน คลังสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า, ธุรกิจอาหารและยา ธุรกิจอาหาร ห้องเย็น ฯลฯ เพราะไม่มีกลิ่นไอเสียไปเจือปนกับสินค้า จึงทำให้สามารถใช้ทำงานในอาคารได้ ส่วนถ้าต้องการใช้งานในอาคารที่เป็นพื้นเรียบ พื้นปูนขัดมัน พื้นเคลือบอีพ็อกซี่ โดยมีชั้นวางสินค้า (Rack)…

Read the full article