Category: ทันตกรรมเด็ก

การดูแลฟันและพบทันตกรรมเด็กในแต่ละช่วงอายุสำคัญอย่างไร

1. ทันตกรรมเด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี ทารกบางคนเกิดมาพร้อมกับควาดผิดปกติในช่องปาก เช่น ภาวะลิ้นติด หรือริมฝีปากติด (tongue ties, lip ties) ซึ่งอาจทำให้ดูดนมได้ไม่ดี หรือสร้างความเจ็บปวดให้กับมารดาระหว่างให้นมได้ ซึ่งหากได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ก็จะทำให้ทารกดูดนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกับน้ำหนัก และการเจริญเติบโตของน้องๆ ในอนาคตได้ คุณควรพาบุตรหลานมาพบทันตกรรมเด็ก ก่อนหรือเมื่อฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินขวบปีแรก โดยทั่วไปฟันซี่แรกจะขึ้นเมื่อทารกมีอายุได้ 6-8 เดือน การรักษาความสะอาดในช่วงก่อนฟันขึ้นทำให้ง่ายๆ ด้วยการใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดบริเวณเหงือกหลังจากดูดนมอิ่มแล้ว เมื่อฟันเริ่มขึ้นคุณสามารถใช้แปรงสีฟันขนนุ่มขนาดเล็กแปรงเบาๆ ได้ ในช่วงแรกนี้เด็กๆ จะเริ่มเปลี่ยนจากการดูดนมอย่างเดียวไปเป็นอาหารอ่อนๆ คุณควรเตรียมอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหลีกเลี่ยงอาหาร หรือขนมที่มีน้ำตาลสูง เพราะอาจส่งผลต่อฟันรวมถึงสุขภาพโดยรวมของทารก ในช่วง 2 ขวบปีแรกของชีวิต เด็กๆ ยังเดินได้ไม่ค่อยแข็งแรง ทำให้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ การบาดเจ็บเกี่ยวกับฟันจึงเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย คุณควรรีบพาเด็กๆ มาพบทันตกรรมเด็กในทันที เนื่องจากหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อฟันแท้ในอนาคตได้ 2. ทันตกรรมเด็ก ในวัยเด็กเล็ก (3-5 ปี)…

Read the full article