Category: จัดฟันที่ไหนดี

การเลือกจัดฟันที่ไหนดีเพื่อฟันสวยเรียงรายอย่างสวยงาม

ใครที่ได้มีฟันสวยเรียงรายเป็นระเบียบ ย่อมเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป เนื่องจากปกติคนเราจะไม่มีฟันเรียงอย่างสวยงามโดยธรรมชาติ การจัดฟันจึงเป็นวิธีเดียวในการจัดระเบียบริ้วฟันให้เรียงเป็นแถวตรงสวยสดงดงาม อีกทั้งการจัดฟันยังช่วยแก้ไขปัญหาทางการกัดเคี้ยวอาหาร พูดไม่ชัด เป็นแหล่งสะสมคราบจุลินทรีย์ รวมถึงช่วยป้องกันการสึกกร่อนของฟันได้ด้วย ในปัจจุบันมีคลินิกจัดฟันมากมายให้เลือกใช้บริการ ทั้งคลินิกในโรงพยาบาล และคลินิกเอกชน ดังนั้น การเลือกคลินิกจัดฟันที่ไหนดี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภายหลัง เกณฑ์ในการเลือกคลินิกจัดฟันที่ไหนดี ควรเป็นคลินิกที่มีทันตแพทย์จัดฟันประจำ ทั้งยังต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในการจัดฟันจริงเป็นผลงานมาแล้วอย่างน้อย 3-5 ปี ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจัดฟันที่ทันสมัย รองรับระบบดิจิตอล เนื่องจากการจัดฟันในปัจจุบันล้วนมีการนำระบบคอมพิวเตอร์และไอทีเข้ามาช่วยให้ได้การวางแผนการรักษาอย่างแม่นยำ โดยสามารถกำหนดลำดับขั้นตอนของการจัดฟันไว้ล่วงหน้าได้ คลินิกสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย มีระบบนำยาฆ่าเชื้อโรคเข้ามาใช้ด้วย ทำเลที่ตั้งของคลินิกจัดฟันต้องสะดวกต่อการเดินทาง และมีที่จอดรถรองรับ ให้คำปรึกษาก่อนรักษาอย่างละเอียดเป็นกันเอง โปร่งใสเรื่องค่าใช้จ่าย และมีการบริการหลังการรักษาที่ดี เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วว่าควรเลือกจัดฟันที่ไหนดีนั้น ส่วนมากจะนึกไปที่คลินิกเอกชนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน แต่จริงๆ แล้ว แม้แต่คลินิกในโรงพยาบาลรัฐก็สามารถให้บริการจัดฟันในระดับมาตรฐานเช่นกัน โดยผู้รับบริการจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบคิวเป็นผู้ป่วยนอกก่อน อย่างไรก็ตาม คลินิกจัดฟันในโรงพยาบาลมักจะมีผู้รับบริการค่อนข้างเยอะ ทำให้ต้องเสียเวลารอคิวนาน นอกจากนี้ หากต้องการรับบริการที่สะดวกสบายกว่าคลินิกในโรงพยาบาล คลินิกเอกชนย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่า โดยอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงหน่อย แต่ได้รับบริการที่ใส่ใจเอาใจใส่มากกว่า มีระบบจัดคิวดีกว่า ทำให้ได้รับความสะดวกสบายมากกว่า และอุปกรณ์จัดฟันก็มักจะทันสมัยกว่า สำหรับในกรุงเทพฯ มีคลินิกเอกชนชื่อดังหลายแห่งที่มีชื่อเสียงด้านการจัดฟัน แต่สุดท้ายแล้ว การเลือกคลินิกจัดฟันที่ไหนดีนั้น ต้องดูว่าแต่ละคนมีงบประมาณเท่าไร…

Read the full article