Category: ขายฝากที่ดิน

ข้อพึงระวังในการขายฝากที่ดิน

ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน มีขั้นตอนอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไร การขายฝาก เป็นชื่อสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้นจะโอนเป็นของคนซื้อ โดยที่คนขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้แต่ว่าหากหมดช่วงเวลาข้อตกลงแล้ว ถ้าไม่ไปไถ่คืน หรือต่ออายุสัญญา สินทรัพย์นั้นจะกลายเป็นเจ้าของของคนซื้อฝากโดยบริบูรณ์ การทำสัญญาสามารถขยายช่วงเวลาในข้อตกลงได้ดังที่ตกลงกัน โดยสูงสุดจะสามารถต่อสัญญาได้ไม่เกิน 10 ปี การตกลงขายฝาก ต่อสัญญา หรือไถ่ถอน จำเป็นต้องทำที่สำนักงานที่ดิน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น โดยอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถขายฝากได้ อย่างเช่น บ้าน ที่ดิน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ อื่นๆอีกมากมาย วิธีขายฝากเป็นการทำข้อตกลงซื้อขายชนิดหนึ่ง เมื่อขายฝากไปแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จะเป็นของคนซื้อฝาก โดยมีข้อตกลงกันว่า คนขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ขณะที่ตกลงกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อนทำสัญญา ขายฝากที่ดิน ก็เลยมีข้อพึงระวังที่จะต้องสอบรายละเอียดให้แน่ชัดเกี่ยวกับคำสัญญาขายฝากที่ดิน ว่าเป็นอย่างไร ตกลงดอกเบี้ยว่าคิดดอกเบี้ยเยอะแค่ไหนต่อปี หรือหากแจ้งดอกเบี้ยมาเป็นเดือน ให้เอามารู้สึกว่าตกปีละเยอะแค่ไหน ได้แก่ หากคนซื้อฝากคิดดอกเบี้ยปริมาณร้อยละ 3 ต่อเดือน เมื่อคิดเป็นดอกเบี้ยต่อปีจะทำกับปริมาณร้อยละ 36 เลยทีเดียว การขยายอายุของสัญญา เมื่อผู้กู้ ได้รับเงินลงทุน เป็นที่เรียบร้อย รวมทั้ง จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็สามารถส่งดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน แม้กระนั้นแม้ต้องการยืดอายุสัญญา ขยายการขายฝาก…

Read the full article