อบรม ไคเซ็น เป็นหนึ่งในหลักแนวคิด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรม ไคเซ็น เป็นหนึ่งในหลักแนวคิด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการปรับปรุงเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เรื่องเล็กๆ ที่ทำได้ง่ายๆ เห็นผลชัดเจน และสามารถลงมือทำได้เลย และผลการกระทำส่งผลต่อการพัฒนางานและองค์กรที่ยิ่งใหญ่ … หลักการง่ายๆ คือ ลด เลิก และเปลี่ยน และเริ่มจาก ทำง่าย ได้ผล ทำได้เลย

ใคร ที่เหมาะทำไคเซ็น ?

ไคเซ็น เหมาะกับผู้ที่ทำงานทุกคน เป็นคนที่ต้องการแก้ปัญหาในงานของตนเองที่ปฏิบัติอยู่ทุกวัน หรือต้องการปรับปรุงให้กระบวนการทำงานทำได้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น (ไม่ใช่มักง่าย)

คนที่เชี่ยวชาญและรู้ปัญหา รู้จุดต้องการพัฒนางาน ดีที่สุด คือ คนที่ทำงานนั้นอยู่ทุกวัน เพียงต้องเริ่มมอง เริ่มคิด และอาจต้องมองในมุมมองใหม่ เพื่อเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น

ถ้าคุณอยากจะเริ่มทำ Kaizen ขั้นตอนแรก คุณควรจะเริ่มง่ายอย่างการทำความรู้จัก

และลองทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ ด้วย..

Kaizen Step 1 : KAIZEN CI

เริ่มต้นรู้จักเนื้อหา แนวคิด และการทำไคเซ็น เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐาน หลักการที่เหมาะนำไปใช้ให้ ง่าย ได้ผล ทำได้เลย
สำหรับ ทุกคน** **ควรอบรมทุกคนในองค์กร แต่การจัดอบรมแต่ละครั้งควรแยกกลุ่มแต่ละระดับ เพื่อการจัดการอบรมที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด**

เมื่อได้รู้จักกับเครื่องมือ ได้ลองทำและเข้าใจในหลักการไคเซ็นแล้ว จะสามารถพัฒนาต่อไปในแนวทางเฉพาะได้ ที่จัดไว้เพื่อเรียนรู้ในการทำไคเซ็นในสาขาที่เฉพาะเจาะจงกับภาคส่วนที่จะดำเนินการมากขึ้น

Kaizen Step 2 : Specific Kaizen

แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ

Suggestion Kaizen

การปรับปรุงแบบภาพองค์รวม (Big Picture) ทำการปรับปรุงกระบวนการคิด กระบวนการบริหาร กระบวนการทำงาน ทั้งระบบ

สำหรับ ผู้บริหารระดับต้น-สูง

Office Kaizen

การปรับปรุงกระบวนการทำงานในแต่ละแผนก เน้นด้านงานในสำนักงาน ออฟฟิต

สำหรับ ผู้จัดการแผนก

Automation Kaizen

การปรับปรุงที่มี่การประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุง กระบวนการให้เป็นระบบ อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้ไฟฟ้า, อิเล็คโทรนิคส์,นิวเมติกส์ และไฮโดรลิคส์

สำหรับ ฝ่ายวิศวกรรม

Karakuri Kaizen

การปรับปรุงการทำงานที่เป็นงานประดิษฐ์เชิงเครื่องกล เพื่อทำให้การทำงาน ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ถูกต้อง แม่นยำ มากขึ้น

สำหรับ ฝ่ายวิศวกรรม