ข้อพึงระวังในการขายฝากที่ดิน

ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน มีขั้นตอนอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไร การขายฝาก เป็นชื่อสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้นจะโอนเป็นของคนซื้อ โดยที่คนขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้แต่ว่าหากหมดช่วงเวลาข้อตกลงแล้ว ถ้าไม่ไปไถ่คืน หรือต่ออายุสัญญา สินทรัพย์นั้นจะกลายเป็นเจ้าของของคนซื้อฝากโดยบริบูรณ์ การทำสัญญาสามารถขยายช่วงเวลาในข้อตกลงได้ดังที่ตกลงกัน โดยสูงสุดจะสามารถต่อสัญญาได้ไม่เกิน 10 ปี การตกลงขายฝาก ต่อสัญญา หรือไถ่ถอน จำเป็นต้องทำที่สำนักงานที่ดิน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น โดยอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถขายฝากได้ อย่างเช่น บ้าน ที่ดิน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ อื่นๆอีกมากมาย

วิธีขายฝากเป็นการทำข้อตกลงซื้อขายชนิดหนึ่ง เมื่อขายฝากไปแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จะเป็นของคนซื้อฝาก โดยมีข้อตกลงกันว่า คนขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ขณะที่ตกลงกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

ก่อนทำสัญญา ขายฝากที่ดิน ก็เลยมีข้อพึงระวังที่จะต้องสอบรายละเอียดให้แน่ชัดเกี่ยวกับคำสัญญาขายฝากที่ดิน ว่าเป็นอย่างไร ตกลงดอกเบี้ยว่าคิดดอกเบี้ยเยอะแค่ไหนต่อปี หรือหากแจ้งดอกเบี้ยมาเป็นเดือน ให้เอามารู้สึกว่าตกปีละเยอะแค่ไหน ได้แก่ หากคนซื้อฝากคิดดอกเบี้ยปริมาณร้อยละ 3 ต่อเดือน เมื่อคิดเป็นดอกเบี้ยต่อปีจะทำกับปริมาณร้อยละ 36 เลยทีเดียว

การขยายอายุของสัญญา
เมื่อผู้กู้ ได้รับเงินลงทุน เป็นที่เรียบร้อย รวมทั้ง จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็สามารถส่งดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน แม้กระนั้นแม้ต้องการยืดอายุสัญญา ขยายการขายฝาก ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะประสานและดำเนินการเรื่องเอกสารให้ ถ้าหากช่วงเวลาในการขายฝากยังอยู่ในระยะเวลาที่ตกลงกันกับนายทุน อาทิเช่น ตกลงการขายฝากที่ดินกับนายทุนที่ช่วงเวลา 2 ปี แต่ทำสัญญาที่กรมที่ดินครั้งแรก 1 ปี ผู้กู้ยังคงใช้สิทธิขยายสัญญาขายฝากที่กรมที่ดิน ได้อีก 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามเพิ่มจากที่ตกลงกัน แต่ว่าถ้าเกิดเกินกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกับนายทุนแล้ว ดังเช่น ตกลงขายฝากกับนายทุนที่ช่วงเวลา 2 ปี แม้กระนั้นเมื่อถึงกำหนด 2 ปีแล้ว อยากขอขยายไปอีก 1 ปี ทางทีมงานจะประสานนายทุนเพื่อขอสำหรับในการขยายสัญญาถัดไป

รู้จักกับสัญญาขายฝากที่ดิน
สัญญาขายฝากที่ดินหมายถึงการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินชนิดหนึ่ง โดยวิธีขายฝากที่ดินเพื่อทำการเกษตร หรือการขายฝากที่อยู่อาศัยนั้น จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายขายฝากหมายถึงพ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อทำการเกษตรหรือที่พักที่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการประกาศบังคับใช้เมื่อเมษายน ปี 2562 เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาให้ได้รับความชอบธรรมจากการทำสัญญาขายฝาก