การติดตั้งท่อลมสำหรับรับซ่อมปั๊มลมในโรงงานอุสาหกรรม

รับซ่อมปั๊มลม
การติดตั้งท่อลมสำหรับรับซ่อมปั๊มลมในโรงงานอุสาหกรรมการติดตั้งท่อลมอัดสำหรับใช้งานกับเครื่องอัดลมเป็นสิ่งที่ผู้ติดตั้งควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้ เครื่องปั๊มลม สามารถส่งลมจากระบบท่อลมอัด ไปยังอุปกรณ์ต่างๆโดยปราศจากสิ่งสกปรกเจือปน เช่น ความชื้น หรือน้ำมัน เป็นต้น ทำให้ลมทีได้มีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน สำหรับคำแนะการติดตั้งท่อลมในโรงงานอุสาหกรรมดังนี้

คำแนะนำการติดตั้งท่อทางด้านดูดของเครื่องปั๊มลม

1. ควรติดตั้งเครื่องกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง รับซ่อมปั๊มลม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองก่อนที่อากาศจะถูกดูดเข้าไปยังเครื่องปั๊มลม และเครื่องกรองอากาศนี้ควรติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถถอดได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา ทำความสะอาด อีกทั้งควรติดตั้งเครื่องกรองอากาศในตำแหน่งที่ใกล้กับเครื่องปั๊มลมให้มากที่สุด ถ้าหากเครื่องปั๊มลม ใช้พวกตัวกรองดักเสียงด้วย รับซ่อมปั๊มลม ควรติดตั้งเครื่องกรองอากาศก่อนตัวกรองดักเสียง รับซ่อมปั๊มลม เพื่อช่วยลดควมสั่นสะเทือนต่างๆที่จะเกิดขึ้น
2. ปากท่อดูดอากาศควรตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่มีสิ่งสกปรกหรือที่มีฝุ่นเยอะเช่น บริเวรที่มีการจราจรหนาแน่น หรือ บริเวณปากปล่องไฟที่ีมีควันหรือมีฝุ่นมากๆ เป็นต้น และถ้าเป็นไปได้ควรตั้งปากท่อดูดอากาศในบริเวณที่มีอากาศเย็นให้มากที่สุด เช่นบริเวณร่มเงาของอาคาร เพราะถ้าอากาศมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกๆ 4 องศา จะทำให้ค่าพลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศปริมาณเดียวกันสูงขึ้น 1%
3. ท่อทางด้านดูดอากาศ ควรจะมีขนาดใหญ่พอเพื่อที่จะลดการสูญเสียพลังงาน เพราะถ้ามีความดันอากาศสูงขึ้นประมาณ 25มิลลิบาร์ (ความดันประมาณน้ำ 10นิ้ว) ที่ท่อทางด้านดูดอากาศจะลดประสิทธิภาพการดูดอากาศลง 2%
4. ท่อทางด้านดูดอากาศควรจะเป็นท่อเหล็กชุปสังกะสี และควรจะมีขนาดสั้นเท่าที่จะสั้นได้เพื่อป้องกันการกลั่นตัวของไอน้ำที่แฝงอยู่ในอากาศที่ีเครื่องปั๊มลมดูดเข้ามา และยังช่วยลดค่าความดันให้เหลือน้อยลง
5. ตัวยึดท่อควรออกแบบให้ทนทานต่อการสั่นสะเทือน
6. ถ้าท่อดูดอากาศตั้งอยู่ในภายนอกอาคาร ตรงปลายท่อดูดควรติตตั้งสูงกว่าระดับหลังคาเพื่อป้องกันเสียงสั่นสะเทือน

คำแนะนำการติดตั้งท่อด้านจ่ายจากเครื่องปั๊มลมไปยังถังเก็บลมอัด

การออกแบบและติดตั้งท่อส่งอากาศจาก เครื่องปั๊มลม ไปยังถังเก็บลมอัด มีสิ่งที่ควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้
1. ควรมีการติดตั้งวาล์วนิรภัยในกรณีที่ใช้เครื่องปั๊มลมแบบลูกสูบ และควรติดตั้งวาล์วนิรภัยนี้ก่อนวาล์วลดความดันหรือวาล์วสำหรับปิดท่ออากาศ การติดตั้งวาล์วนิรภัยสำหรับการใช้เครื่องปั๊มลมนี้จะช่วยป้องกันกรณีที่วาล์วด้านปลายทางไม่ทำงานในขณะที่เครื่องปั๊มลมยังทำงานอยู่ ซึ่งอาจทำให้เครื่องปั๊มลมเกิดความเสียหายได้ และควรอย่าลืมตั้งค่าวาล์วนิรภัยเปิด เมื่อค่าความดันในท่อสูงกว่าค่าความดันที่ใช้งานประมาณ 5-10% เพื่อระบายลมที่ถูกอัดออกจากเครื่องปั๊มลม
2. ควรติดตั้งอุปกรณ์กรองดังเสียง (Attenuator) เพื่อลดเสียงที่ถูกส่งมาจากเครื่องปั๊มลม และตัวกรองดักเสียงนี้ควรติดตั้งใกล้กับเครื่องปั๊มลมให้มากที่สุด เพื่อลดอุปสรรคต่อการส่งจ่ายลม
3. ควรติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าต่างๆเช่น เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อลมในระบบมีความดันที่สูงขึ้น
4. ท่อที่ออกจากเครื่องปั๊มลมนี้ควรจะมีขนาดเท่ากันหมด ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า และท่อลมอัดนี้ควรจะเอียงลงตามทิศทางการส่งลมเข้าถังเก็บลมอัดเพื่อไล่ความชื้นและสิ่งจือปนต่างๆในระบบท่อให้ตกลงถังเก็บลม เพื่อไว้ระบายออกภายหลัง
5. ท่อลมอัดหรือท่อส่งลม ไม่ควรจะก่อนให้เกิดแรงดันหรือความเค้นขึ้นของเครื่องปั๊มลม หรืออุปกรณ์ลดความชื้น โดยจะต้องใช้ข้อต่อที่พอดี
6. ท่ออัดลมควรจะเดินท่อในลักษณะที่เรียบร้อยไม่กีดขวางทางเข้าไปบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลมและอุปกรณ์ลมต่างๆ
7. ท่อลมอัดควรติดตั้งให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และควรติดตั้งถังเก็บลมให้ใกล้กับเครื่องปั๊มลม
8. ควรเก็บสารไวไฟหรือวัตถุไวไฟต่างๆให้อยู่ห่างจากท่อทางด้านส่งลม